ZADANIA ZREALIZOWANE W GMINIE ŻEGOCINA W RAMACH Programu Inwestycji Strategicznych- I EDYCJA

kmirowska
16-09-2022

Ze środków otrzymanych przez Gminę Żegocina w ramach "Programu Inwestycji Strategicznych" zaplanowano sfinansowanie wielu inwestycji, w każdym z sołectw. Część z nich już udało się zrealizować, a są to:

1. Remont parkingu w miejscowości Łąkta Górna polegający na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 2.650m2 -382.610,00 zł

uploads/2022/09/polski-lad-lakta/parking-lakta-1.JPG
uploads/2022/09/polski-lad-lakta/parking-lakta-2.JPG

2. Remont drogi gminnej „Brzeziny” w miejscowości Łąkta Górna polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 909 mb - 191.516,00 zł

uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-brzeziny-1.JPG
uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-brzeziny-2.JPG
uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-brzeziny-3.JPG
uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-brzeziny-4.JPG
uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-brzeziny-5.JPG

3. Remont drogi gminnej „Pitry” w miejscowości Łąkta Górna polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 444 mb 124.094,00 zł

uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-gorna-pitry-1.JPG
uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-gorna-pitry-2.JPG

4. Remont drogi gminnej „Kuce” w miejscowości Łąkta Górna polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 251 mb 72.419,00 zł

uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-kuce-1.JPG
uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-kuce-2.JPG
uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-kuce-3.JPG

5. Remont drogi gminnej „Kamionki” w miejscowości Łąkta Górna polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 297 mb - 59.054,00 zł

uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-kamionki-1.JPG
uploads/2022/09/polski-lad-lakta/kta-kamionki-2.JPG
Kategorie
Komunikaty