Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 - Szkoła Podstawowa w Żegocinie

21 czerwca 2024 roku w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej  im. Św. Kingi w Żegocinie odbyła się Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego.   W zakończeniu roku brali udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęło przemówienie Pani Dyrektor Anny Rogali, następnie głos zabrał Pan Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona. Uroczystość zakończenia roku przebiegła zgodnie z planem, jako pierwsze nastąpiło pożegnanie absolwentów ze sztandarem i szkołą. Następnie uczniowie klas siódmych pożegnali absolwentów z klas ósmych. 

Kulminacyjnym punktem w programie było uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz licznych nagród książkowych. Nagrody zostały przyznane za: pracę społeczną, wzorową frekwencję i inne zasługi/osiągnięcia uczniów w minionym roku szkolnym. 

Pani Dyrektor Anna Rogala wręczyła specjalne nagrody dyrektora uczniom za najwyższą średnią w szkole:

  • Ricie Dziedzic z klasy 5b za średnią na świadectwie 5,58
  • Kamilowi Bereta z klasy 8a za średnią na świadectwie 5,11

Akademię uświetnił program artystyczny podczas którego wystąpili uczniowie.  Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor, składając Wszystkim  uczniom, rodzicom i nauczycielom – życzenia szczęśliwych wakacji oraz dobrego wypoczynku. Podziękowania i życzenia wakacyjne złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców - pani Magdalena Adamska – Urban. Po części oficjalnej rozpoczęły się spotkania uczniów z wychowawcami, podczas których uczniowie podziękowali kwiatami i drobnymi upominkami nauczycielom. Szkołę Podstawową im. św. Kingi pożegnało łącznie 34 uczniów z klas: Pani Marty Piech i Pani Karoliny Oliwa - Jurczyk. Po  apelu uczniowie i rodzice udali się na Mszę świętą, by podziękować za szczęśliwe zakończenie roku szkolnego. Mszę celebrowali ks. Piotr Kłóska i ks. Proboszcz Bogusław Pasierb, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Liturgię słowa przygotowali uczniowie SP w Rozdzielu. Piękną oprawę muzyczną zapewniła Schola Parafialna pod kierunkiem Pani Małgorzaty Świątko.

Gratulujemy osiągnięć w roku szkolnym 2023/2024. Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!

Kategorie
Komunikaty