ZAKOŃCZONO REMONT DROGI GMINNEJ W BYTOMSKU

kmirowska
21-11-2022

W Bytomsku na drodze gminnej „Mrugacz" zakończono ważną inwestycję w ramach funduszu sołeckiego, której odbiór miał miejsce 18 listopada br.  Wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-KRUSZ” Paweł Frączek z Rozdziela.

W ramach zadania Wykonawca przebudował nawierzchnię drogi gminnej na odcinku 120mb, poprzez wykonanie jezdni z betonowych płyt ażurowych o grubości 10 cm, układanych na podsypce betonowej, kładzionych na szerokość 60cm w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 90cm. Przestrzeń pomiędzy płytami wypełnił warstwą z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm gr. 10 cm.  Istniejącą podbudowę przebudowywanej drogi, poddał wyrównaniu i reprofilacji.

Wartość inwestycji wyniosła 31.026,82 złotych i została sfinansowana w całości ze środków własnych gminy, w tym w kwocie 17.500,02 złotych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bytomsko wyodrębnionego w budżecie gminy w 2022 r.

W odbiorze uczestniczył Wójt Gminy Wojciech Wrona, Kierownik Referatu Inwestycji Jan Bujak, Sołtys wsi Alicja Guzik, Radni Marcin Fąfara, Ignacy Rożnowski, Wykonawca Paweł Frączek.

Fundusz sołecki jest ważnym elementem wdrażania i finansowania rozwoju wsi, to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, pamiętać jednak należy, że środki te nadal są częścią Budżetu Gminy. Środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

uploads/2022/11/bytomsko/dscf0246.JPG
uploads/2022/11/bytomsko/dscf0247.JPG
uploads/2022/11/bytomsko/dscf0250.JPG
Kategorie
Komunikaty