Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żegocina,

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Żegocina przystąpi do realizacji zapisów ustawy.

 

Od 4 listopada 2022 roku przyjmowane są wnioski na zakup węgla.

 

Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz w na dzienniku podawczym

Urzędu Gminy w Żegocinie.

 

 Wniosek o zakup paliwa stałego

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią oraz treścią zamieszczonej informacji.

Wnioski mogą składać osoby, którym został przyznany dodatek węglowy oraz osoby które jeszcze nie uzyskały dodatku, a mają do niego uprawnienie. Pojedyncze gospodarstwo domowe może zakupić 1,5 tony węgla do końca roku 2022 oraz kolejne 1,5 tony węgla do 15 kwietnia 2023 roku (węgiel nie będzie workowany).

O zakup nie mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które kupiły już węgiel na zasadach preferencyjnych (np. poprzez sklep PGG) w cenie niższej niż 2000 zł za tonę.

 

Mieszkańcy, którzy już zgłosili wstępne zapotrzebowanie na zakup węgla do Urzędu Gminy, proszeni są o złożenie wniosku pisemnego zgodnie z formularzem wniosku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wnioski można składać w formie pisemnej osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316.  Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, należy wówczas pamiętać, że wniosek winien zostać podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (przesłanie skanu wniosku mailem nie wypełnia warunków przesłania wniosku drogą elektroniczną).

 

Gmina Żegocina podpisze umowę ze wskazaną spółką skarbu państwa zajmującą się sprzedażą węgla dla gmin, po czym przystąpi do sprowadzania węgla ze wskazanego przez spółkę punktu do Gminy.

 

Realizacja Państwa wniosków będzie zależała od dostępności węgla dla gmin. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu. Przewidujemy, że płatność za węgiel w kwocie 2000 zł brutto za tonę, będzie odbywała się na rachunek Gminy. Z najnowszych informacji medialnych wynika, że do dystrybucji przez gminy zostanie przeznaczony również węgiel krajowy dobrej jakości.

Gmina nie ma żadnej możliwości zweryfikowania jakości przyznanego jej węgla, który otrzyma od dostawcy węgla czyli spółki PGG, poza certyfikatem i nie ponosi odpowiedzialności za jego jakość.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 Wniosek o zakup paliwa stałego_20221104132837.pdf
Kategorie
Komunikaty