ZAPISY NA DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI

kmirowska
06-06-2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.458.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:  od 01 lipca do 15 lipca 2022 r.

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie: od 18 lipca do 29 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY ORAZ KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PRZEDSZKOLA W ŻEGOCINIE DO POBRANIA POD LINKIEM: https://www.przedszkolezegocina.pl/en/aktualnosci/1297-zapisy-na-dyzur-wakacyjny-2022

SZCZEGÓŁY ORAZ KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PRZEDSZKOLA W ŁĄKCIE GÓRNEJ DO POBRANIA POD LINKIEM:  https://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/2022/05/25/dyzur-wakacyjny-2022-2/

Kategorie
Komunikaty