Zaproszenie do udziału w Festiwalu Języka Polskiego

3a-festiwal-logotypy.jpg

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury i Gmina Zakliczyn zapraszają do udziału w  Festiwalu Języka Polskiego „Polszczyzna-swojszczyzna” , dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury  Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021, którego eliminacje odbędą się w czerwcu a finały 10 września 2021 roku.

Celem Festiwalu jest:

  • zapoznanie uczestników Festiwalu z różnorodnymi formami przekazu językowego (test punktowy, dyktando, quiz językowy oraz konkurs krasomówczy),
  • pielęgnowanie języka polskiego oraz rozwoju świadomości narodowej,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych,
  • doskonalenie umiejętności świadomego odbioru tekstów kultury,
  • rozwijanie świadomości językowej oraz kultury języka.

 

Do uczestnictwa w festiwalu serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Osoby, które zakwalifikują się do finału będą miały możliwość obejrzenia występu mima Ireneusza Krosnego oraz osobistego poznania przewodniczącego komisji konkursowej i honorowego patrona festiwalu prof. Jerzego Bralczyka    jednego z najwybitniejszych polskich językoznawców, specjalisty w zakresie języka mediów, reklamy, polityki i prawa, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczącego Rady Języka Polskiego.

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania na stronie www.festiwal.zakliczyninfo.pl . Na Państwa zgłoszenia czekamy  do dnia 31 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do Biura Organizacyjnego Festiwalu).

Dla zwycięzców przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe.

 

W razie pytań można kontaktować się z Biurem Organizacyjnym Festiwalu pod numerem tel. 14 628 33 31.

1a-plakat.png
Kategorie
Komunikaty