OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Żegocina zaprasza na spotkania informacyjno-warsztatowe w związku z trwającym procesem tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030, które odbędą się w dniu 7 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Żegocinie, sala narad II  piętro dla poszczególnych grup:

- godz. 10:00 – przedstawiciele Rady Gminy Żegocina oraz Sołtysi

- godz. 12:00 – przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora gospodarczego

- godz. 14:00 – przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedstawiciele sektora społecznego

 

Podczas spotkania ekspert zewnętrzny przekaże Państwu najważniejsze informacje o ww. dokumencie – jego znaczeniu dla gminy, procedurze powstawania i zakresie merytorycznym opracowania. Zaprezentowane zostaną wyniki diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Żegocina. Zaprosimy Państwa do wspólnego wypracowania założeń programowych i funkcjonalno-przestrzennych strategii. Liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie.

Wójt Gminy Żegocina

Wojciech Wrona