ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE DOTYCZĄCE POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

kmirowska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY W ŻEGOCINIE ZAPRASZAJĄ

 Mieszkańców Gminy Żegocina na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich

termin dyżuru :

13 sierpnia 2021 roku (piątek)

godz. 11:00-13:30

miejsce: Urząd Gminy Żegocina (II piętro sala narad)

32 - 731 Żegocina 316

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane funduszami na:

• założenie firmy (projekty dla młodych, projekty outplacementowe),

• rozwój działalności gospodarczej (m.in. bony na innowacje),

• szkolenia i doradztwo dla firm,

• tworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach i klubach malucha.

uploads/2021/08/punkt-informacyjny/banercovidbig75ad8de7-570e-4325-a5bf-418e26773e44.png
uploads/2021/08/punkt-informacyjny/eer63951efc-0c8f-4f39-978f-3676d7b273eb.png
uploads/2021/08/punkt-informacyjny/beznazwy-14d65e6f7-b7b6-4937-8de3-41926dc1d063.png
Kategorie
Komunikaty