Zaproszenie na LI Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że w dniu  30 sierpnia 2023r. /środa/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się nadzwyczajna LI Sesja Rady Gminy.

PORZĄDEK OBRAD:   

1. Otwarcie nadzwyczajnej  LI Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Uchwała Nr LI/382/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, na realizację zadania pn. ”Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego ”.

4. Uchwała Nr LI/383/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2023r.

5. Uchwała Nr LI/384/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2023-2032.

6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej LI Sesji Rady Gminy.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj .

Kategorie
Komunikaty