Zaproszenie na nadzwyczajną XLVII Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że w dniu 2 marca 2023r. /czwartek/ o godz. 18-tej. w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się nadzwyczajna XLVII Sesja Rady Gminy.

PORZĄDEK OBRAD:    

 

  1. Otwarcie nadzwyczajnej  XLVII Sesji Rady Gminy. 
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała Nr XLVII/344/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Żegocina, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
  4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XLVII Sesji Rady Gminy.


Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz GołąbMieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj

Kategorie
Komunikaty