Zaproszenie na szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach PZDR Bochnia  organizuje szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin. 

Wszystkich zainteresowanych ukończeniem szkolenia prosimy ,aby zapisywali się osobiście w biurze PZDR w Bochni-ul. Partyzantów 2 lub telefonicznie –nr.tel. 14 612 44 73 

Przypominamy świadectwo ukończenia szkolenia ważne jest 5 lat. Warunkiem odbycia szkolenia jest minimalna liczba uczestników (20 osób) 

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA STOSUJĄCYCH ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN:

  ŁAPANÓW (DOM KULTURY) 14.04.2020 godz.9.00 

TRZCIANA (ŚWIETLICA ) 30.04.2020 godz.9.00 

Koszt kursu 100zł 

 SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA STOSUJĄCYCH ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN (jest dwudniowe) 

BOCHNIA 13-14.05.2020 godz.9.00 Koszt kursu 120zł      

Kategorie
Komunikaty