Zmiana terminu XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XVII Nadzwyczajna Sesja Rady zostaje przełożona
z 26 marca 2020r. /czwartek / - na 24 marca 2020 godz.18 - ta sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

2. Uchwała Nr XVII/ 139/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020- 2026.

3. Uchwała Nr XVII/140/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r.

4. Uchwała Nr XVII/141/20202 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2020 r.

5. Uchwała Nr XVII/142/2020 w sprawie przyjęcia od Powiaty Bocheńskiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu szkoły – szkoły Branżowej II-stopnia w Żegocinie

6. Uchwała Nr XVII/143/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 754/5 obr. Żegocina pod automat do sprzedaży zniczy.

7. Uchwała Nr XVII/144/2020 – w sprawie utworzenia mieszkania chronionego Wspieranego.

8. Informacja Wójta Gminy w związku z obecną sytuacją epidemiczną i związanymi z nią działaniami na ternie gminy.

9. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

Transmisję z Sesji Rady Gminy będzie można oglądać tutaj .

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty