Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XX Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020r. /piątek/ - godz. 15-ta. sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:


1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.

2. Uchwała Nr XX/159/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2030

3. Uchwała Nr XX/160/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r.

4. Uchwała Nr XX/161/2020 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żegocina oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

5. Uchwała Nr XX/162/2020 o zmianie uchwały Nr VI/53/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 marca 2019r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

6. Uchwała Nr XX/163/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Żegocinie.

7. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

8. Interpelacje , zapytania - na piśmie.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.

W związku z aktualna sytuacją epidemiczną, zostaje ograniczony udział mieszkańców w obradach XX Sesji Rady Gminy. Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj .

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty