Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXI Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 29 września 2020r. /wtorek/ - godz. 15.30 sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy.

2. Wykonanie budżetu gminy Żegocina za I półrocze 2020 r.

3. Uchwała Nr XXI/164/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2030.

4. Uchwała Nr XXI/165/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r.

5. Uchwała Nr XXI/166/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości budowlanej w Łąkcie Górnej.

6. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

7. Interpelacje, zapytania - na piśmie.

8. Wolne wnioski .

9. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.

W związku z aktualna sytuacją epidemiczną, zostaje ograniczony udział mieszkańców w obradach XX Sesji Rady Gminy. Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj .

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty