Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Żegocina Urzędu Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXIV  Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu    29 grudnia    2020r.  /wtorek/ -  godz. 9-ta sala  narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy.
2. Uchwała Nr XXIV/178/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2026.
3. Uchwała Nr XXIV/179/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r.
4. Uchwała Nr XXIV/180/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.
5. Uchwała Nr XXIV/181/2020 Uchwalenie budżetu Gminy Żegocina na 2021 r.
6. Uchwała Nr XXIV/182/ w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w Gminie Żegocina.
7. Uchwała Nr XXIV/183/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipnica Murowana w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego jakim jest prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.
8. Uchwała Nr XXIV/184/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Żegocina.
9. Uchwała Nr XXIV/185/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Żegocinie oznaczonej jako działka nr 1252.
10.Uchwała Nr XXIV/186/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Łąkcie Górnej oznaczonej jako działka nr 1377.
11.Przyjęcie planów pracy Rady i Komisji.
12.Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
13.Interpelacje i zapytania.
14.Wolne wnioski i zapytania.
15.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

W związku z aktualna sytuacją epidemiczną, zostaje ograniczony udział mieszkańców w obradach XXIV Sesji Rady Gminy. Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj .

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty