Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców,

że XXIX  Sesja Rady Gminy Żegocina

odbędzie się w dniu  22  czerwca  2021r.  /wtorek/ -  godz. 15.30

sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie  XXIX  Sesji Rady Gminy.
2. Raport Wójta o stanie Gminy za 2020r. - Debata o stanie Gminy.
3  Uchwała Nr XXIX/217/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
4. Sprawozdanie finansowe Gminy Żegocina za 2020r wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żegocina  za 2020r.
5. Uchwała Nr XXIX/ 218 /2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żegocina  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
6. Uchwała Nr XXIX/ 219 /2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żegocina za rok 2020
7. Uchwała Nr  XXIX/220/ 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032.
8. Uchwała  Nr XXIX/ 221/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2021r.
9. Uchwała Nr XXIX/222/2021 w sprawie zgody na nabycie działek w Żegocinie od Parafii.
10. Uchwała Nr XXIX/223/2021 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości w Łąkcie Górnej.
11. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
12. Interpelacje, zapytania - na piśmie.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.


Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj :

https://portal.posiedzenia.pl/ZEGOCINA?action=live

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Gołąb

 

 

Kategorie
Komunikaty