Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Żegocina Urzędu Gminy Żegocina.

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXV  Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 4 luty  2021r. godz.15.30 sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy.
2. Uchwała Nr XXV/187/2021 rozpatrzenie petycji w sprawie „obrony prawdy, godności i wolności człowieka”.
3. Uchwała Nr XXV/188/2021 rozpatrzenie petycji w sprawie „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
4. Uchwała nr XXV/189/2021 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
5. Uchwała Nr XXV/190/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032
6. Uchwała Nr XXV/191/2021 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2021r.
7. Uchwała Nr XXV/192/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dobra.
8. Uchwała Nr XXV/193/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ należnej w 2021r.
9. Informacja o planowanych zadaniach inwestycyjnych w gminie Żegocina na 2021r.
10. Informacja z wykonanych zadań w planie remontu dróg wskazanych przez radę po komisji objazdowej.
11. Informacja o programie „Czyste Powietrze”, formy dofinansowania.
12. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
13. Interpelacje i zapytania – na piśmie.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.W związku z aktualna sytuacją epidemiczną, zostaje ograniczony udział mieszkańców w obradach  XXV   Sesji Rady Gminy. 

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj. Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty