Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXVII  Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 26 marca  2021r. godz.11 sala  narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy. 

2. Uchwała Nr XXVII/196/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2021 r.” 

3. Uchwała Nr XXVII/197/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

4. Uchwała Nr XXVII/198/2021 o zmianie Uchwały Nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie.

5. Uchwała Nr XXVII/199/2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

6. Uchwała Nr XXVII/200/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.

7. Uchwała Nr XXVII/201/2021 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2021r.

8. Uchwała Nr XXVII/202/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu.

9. Uchwała Nr XXVII/203/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego. 

10. Uchwała Nr XXVII/204/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej stosowania preparatów niewystarczająco przebadanych.

11. Uchwała Nr XXVII/205/2021 w sprawie - nadania pierwszeństwa zakupu nieruchomości w Łąkcie Górnej. 

12. Informacja o funkcjonowaniu jednostek OSP na terenie Gminy Żegocina.

13. Informacja o funkcjonowaniu Służby Zdrowia w Gminie Żegocina.

14. Sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny za 2020r.

15. Informacja o działalności CKSiT oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020r. 

16. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

17. Interpelacje i zapytania – na piśmie.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

W związku z aktualna sytuacją epidemiczną, zostaje ograniczony udział mieszkańców w obradach XXVII Sesji Rady Gminy. Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj

Z poważaniem Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty