Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXXIX Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 19 maja 2022r. godz. 15.30 sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie  XXXIX Sesji Rady Gminy.

2. Informacja o funkcjonowaniu Służby Zdrowia w Gminie Żegocina.

3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Żegocina za 2021 r.

4. Uchwała Nr XXXIX /282/2022 sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

5. Uchwała Nr XXXIX/283 /2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2022r.

6. Uchwała Nr XXXIX/284 /2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Żegocina na lata 2022-2032.

7. Uchwała Nr XXXIX/285/2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

8. Uchwała Nr XXXIX/286/2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

9. Uchwała Nr XXXIX/287/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

10. Uchwała Nr XXXIX/288/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Żegocina za udział  w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

11. Uchwała Nr XXXIX/289/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/279/2022 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2022r.  w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Żegocina z innymi gminami polegające na zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości.

12.  Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

13. Interpelacje i zapytania na piśmie.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

 

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo  tutaj .

Kategorie
Komunikaty