Zarządzenie NR 0050.10.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 04 lutego 2020r.

Zarządzenie NR 0050.10.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 04 lutego 2020r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku:

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20200205102055_Zarządzenie NR0050_10_W_2020.pdf
Kategorie
Komunikaty