ZARZĄDZENIE NR 0050.230.2020.Z z dnia 01.06.2020r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.230.2020.Z z dnia 01.06.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Aktywna Żegocina" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie.

Kategorie
Komunikaty