Zarządzenie NR 0050.258.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 03.08.2020r.

0 Komentarzy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym dla uczestników projektu "Aktywna Żegocina" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie.

Kategorie
Komunikaty