Zarządzenie nr 0050.W.33.2019

Zarządzenie nr 0050.W.33.2019 z dnia 09 września 2019r. w sprawie : przeprowadzania konsultacji w zakresie projektu "Rocznego Program Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

Kategorie
Komunikaty