Zarządzenie Nr UG.0050.2.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 2 stycznia 2020r.

Zarządzenie Nr UG.0050.2.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Pełna treść zarządzenia oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego są do pobrania TUTAJ .
Kategorie
Komunikaty