Zarządzenie Nr UG.0050.3.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 2 stycznia 2020r.

Zarządzenie Nr UG.0050.3.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Pełna treść zarządzenia oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego są do pobrania TUTAJ .

Kategorie
Komunikaty