Zarządzenie Wójta Gminy Żegocina

Wójt Gminy Żegocina informuje, że:

w roku 2020 decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym wysyłane do mieszkańców przez Urząd Gminy, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania .

Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 § 1a. Ordynacji podatkowej w brzmieniu:

„Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20200205134149_Zarzadzenie.pdf
Kategorie
Komunikaty