ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Należy pamiętać, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu, to pierwszy i podstawowy krok do odzysku surowców wtórnych. Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie tracone są cenne surowce wtórne. Zatem oddzielaj surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.  Segregacja odpadów nie jest trudna, ale wymaga od nas pewnego zaangażowania. Dlatego pamiętajmy aby wrzucać odpady do odpowiednio oznakowanych worków/pojemników na odpady.

Do pojemnika/worka zielonego (szkło) wrzucamy (opróżnione, bez zawartości):
Wrzucamy:
- butelki i słoiki po napojach i żywności,
- szklane opakowania po kosmetykach
Nie wrzucamy:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
- szkła okularowego i żaroodpornego,
- zniczy z zawartością wosku,
- żarówek, świetlówek i reflektorów,
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
- luster,
- szyb okiennych i zbrojonych,
- monitorów i lamp telewizyjnych,
- termometrów i strzykawek

Do pojemnika/worka żółtego (metale i tworzywa sztuczne) wrzucamy (opróżnione, bez zawartości):
Wrzucamy:
- plastikowe butelki po napojach,
- nakrętki plastikowe,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) itp.,
- plastikowe torby, worki, reklamówki,

- aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po żywności,
- folię aluminiową,
- metale, kapsle, zakrętki od słoików,
 

Nie wrzucamy:
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
- opakowań po olejach silnikowych, farbach i lakierach,
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Do pojemnika/worka brązowego (bio):
Wrzucamy:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
- gałęzie drzew i krzewów,
- skoszoną trawę, liście, kwiaty,
- trociny i korę drzew,
- resztki jedzenia

Nie wrzucamy:
- kości, mięsa i odchodów zwierząt,
- popiołu z węgla kamiennego,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF,
- ziemi i kamieni


Do pojemnika/worka niebieskiego (papier):
Wrzucamy:
- opakowania z papieru i tektury, kartony, tekturę
- katalogi, ulotki, prospekty,
- gazety, czasopisma
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy,
- torby i worki papierowe,
Nie wrzucamy:
- odpadów higienicznych np. ręczników papierowych, zużytych chusteczek higienicznych, pieluch jednorazowych,
- papieru lakierowanego i powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
- kartonów po mleku i napojach,
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet

Do pojemnika/worka popielatego (odzież i tekstylia):
Wrzucamy:
- odzież,
- tekstylia

Do pojemnika/worka czarnego (niesegregowane) :
Wrzucamy:
- odpady komunalne pozostałe po segregacji, niebędące odpadami niebezpiecznymi np. popiół, artykuły higieniczne,  w tym pieluchy jednorazowe, ceramikę, porcelanę, lustra, kryształy, fajans, worki od odkurzacza, gąbki
Nie wrzucamy:
- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
- zużyte baterie i akumulatory
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyte opony

Do pojemnika/ worka białego (chemikalia):

Wrzucamy :
- odpakowania po chemikaliach,

Do pojemnika/worka pomarańczowego (odpady niebezpieczne):
Wrzucamy: np. zużyte świetlówki, żarówki, zużyte baterie.

Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do przeznaczonych na ten cel pojemników znajdujących się w aptekach na terenie gminy tj. Apteka Remedium w Łąkcie Górnej, Apteka Zdrowe Ceny w Żegocinie w godzinach ich otwarcia.

Kategorie
Komunikaty