Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców gminy, że w dniu 22 czerwca 2021r /wtorek/ o godz.15.30, w sali narad Urzędu Gminy Żegocina odbędzie się Sesja Rady Gminy na której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Żegocina za 2020r.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.z 2020, poz.713 ze zm./ w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabrać głos, składając do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie można składać do biura rady wg załączonego wzoru najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. 21 czerwca 2021r.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20210601102856_zgłoszenie.doc
Kategorie
Komunikaty