Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców gminy, że w dniu 26 czerwca 2020r /piątek/ o godz.15-tej.  w sali narad Urzędu Gminy Żegocina odbędzie się Sesja Rady Gminy na której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Żegocina za 2019r. 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.z 2020, poz.713/ w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabrać głos, składając do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

Zgłoszenie można składać wg załączonego wzoru najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień , na który zwołana została sesja,  tj. 25 czerwca 2020r.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Kategorie
Komunikaty