ZAWIESZENIE OSOBISTEGO UDZIELANIA DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

!!!ZAWIESZENIE OSOBISTEGO UDZIELANIA DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH!!!W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego, w okresie od 16 marca do 24 maja br.Udzielanie porad będzie natomiast możliwe poprzez telefon lub email.

Żeby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej należy:

1) wypełnić wniosek  o udzielenie porady wraz z oświadczeniem, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i je podpisać

2) wysłać ww. wniosek i oświadczenie (skan/zdjęcie) na adres e-mail: porady.prawne@powiat.bochnia.pl

3) oczekiwać na kontakt pracownika Starostwa, który zadzwoni z informacją o wyznaczonym terminie porady i zasadach udzielenia tej porady.

Kategorie
Komunikaty