ZEBRANIA SOŁECKIE W GMINIE ŻEGOCINA - PODZIAŁ FUNDUSZU

kmirowska
25-09-2022

We wrześniu, w sołectwach gminy Żegocina odbyły się zebrania wiejskie, podczas których ustalono listę zadań, które będą finansowane z funduszu sołeckiego 2023.

Poszczególne sołectwa wybrały następujące inwestycje:

BEŁDNO:

1. Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej – koszt zadania: 31.984,93 zł

SUMA: 31.984,93 zł


BYTOMSKO:

1. Korytkowanie przy drodze gminnej – koszt zadania: 28.000,00 zł

2. Czyszczenie fos przy drodze gminnej – koszt zadania: 9.000,00 zł

3. Zatoczka przy drodze gminnej – koszt zadania: 9.695,56 zł

4. Zakup lamp – koszt zadania: 9.000,00 zł

5. Doposażenie klas w szkole – koszt zadania: 700 zł

SUMA: 62.695,56 zł


ŁĄKTA GÓRNA:

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lamp przy drogach gminnych na terenie wsi Łąkta Górna – koszt zadania: 35.000,00 zł

2. Doposażenie jednostki OSP w Łąkcie Górnej w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy – koszt zadania: 15.000,00 zł

3. Doposażenie i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie wsi Łąkta Górna – koszt zadania: 13.715,00 zł

SUMA: 63.715,00 zł


ROZDZIELE:

1. Oczyszczanie rowów na terenie sołectwa – koszt zadania: 30.000,00 zł

2. Montaż monitoringu w szkole podstawowej w Rozdzielu – koszt zadania: 13.715,00 zł

3. Utwardzenie pobocza przy drodze szkoła – Kamionka Mała – koszt zadania: 20.000,00 zł

SUMA: 63.715,00 zł


ŻEGOCINA:

1. Montaż lamp w sołectwie Żegocina – koszt zadania: 15.000,00 zł

2. Ofosowanie i przepusty przy drogach gminnych w Żegocinie – koszt zadania: 15.000,00 zł

3. Korytka wraz z ułożeniem oraz materiałem w Żegocinie – koszt zadania: 22.695,56 zł

4. Remont urządzeń rekreacyjno-sportowych w sołectwie Żegocina – koszt zadania: 10.000,00 zł

SUMA: 62.695,56 zł

uploads/2022/09/zebrania-soleckie/3071352771729050837473407759723711567037455n.jpg
uploads/2022/09/zebrania-soleckie/3071571088198374593655434531342557511394886n.jpg
uploads/2022/09/zebrania-soleckie/3080023556266251690343508087169090669403895n.jpg
Zebranie sołeckie w Łąkcie Górnej.

uploads/2022/09/zebrania-soleckie/30850943915072062964131867172259451209573228n.jpg
uploads/2022/09/zebrania-soleckie/3087136086580498225794757202824391576728204n.jpg
uploads/2022/09/zebrania-soleckie/30888704232776592158504819129441328300775265n.jpg

Zebranie sołeckie w Żegocinie.

Kategorie
Komunikaty