ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE

kmirowska

Sołtysi wsi: Rozdziele, Bełdno i Żegocina zapraszają wszystkich Mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą się w podanych niżej terminach:

W Bełdnie zebranie rozpocznie się w piątek 25 września o godzinie 19:00 w remizie OSP.

W Rozdzielu zebranie rozpocznie się w sobotę 26 września o godzinie 17:00 w remizie OSP. 

W Żegocinie zebranie rozpocznie się w niedzielę 27 września o godzinie 17:00 w sali widowiskowej CKSiT.  

Tematami zebrań będzie podział środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 oraz sprawy bieżące.

Kategorie
Komunikaty