ZEBRANIA WIEJSKIE W GMINIE ŻEGOCINA

kmirowska

Podczas dwóch ostatnich weekendów września odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Żegocina. Tematem każdego z nich był podział środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 oraz sprawy bieżące. W przypadku każdego sołectwa, Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 została przyjęta większością głosów. W związku z tym zostaną wykonane następujące zadania: 


ŻEGOCINA: 

1. Monitoring centrum Żegociny, parku geologicznego (kamieniołomu) i budynku Zespołu Szkół. (koszt: 13.698,30 zł) 

2. Oznaczenie przysiółków tabliczkami z nazwami (koszt: 5.000 zł) 

3. Montaż 3 lamp solarnych w miejscach: park geologiczny, droga Górczyna, droga Podlas (koszt: 15.000 zł) 

4. Remont 5 przepustów na drogach gminnych (koszt: 10.000 zł) 

5. Remont drogi gminnej Kowalczyki K580422 (koszt: 10.000 zł) 

RAZEM: 53.698,30 zł 


BYTOMSKO: 

1. Remont drogi do Parucha i Radzięty 150m (koszt: 40.087,35 zł) 

2. Monitoring wokół budynku szkoły (koszt: 3.000 zł) 

3. Budowa 2 mijanek w przysiółku Nagórze (koszt: 6.000 zł) 

4. Organizacja imprezy integracyjne „Sobótki” (koszt: 3.000 zł) 

RAZEM: 52.087,35 zł


BEŁDNO:

1. Przebudowa placu zabaw dla dzieci (koszt: 22.418,56 zł)

2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców sołectwa Bełdno (koszt: 2.000 zł)

3. Zakup kosy spalinowej (koszt: 2.000 zł)

RAZEM: 26.418,56 zł


ROZDZIELE:

1. Remont przepustu oraz częściowy remont nawierzchni na drodze Widoma - Rola (20.000 zł)

2. Wykonanie mijanek na drodze Błoniarze - Góry (10.000 zł)

3. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze Widoma - Błaskówka (23.698,30 zł)

RAZEM: 53.698,30 zł 


ŁĄKTA GÓRNA:

1. Remont drogi gminnej nr K58031 działka 1374 Łąkta Górna - Zagrody - Bujak (wykonanie nakładki asfaltowej); Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na drodze Łąkta Górna - Zagrody - Szmyd działka nr 1481 (koszt: 45.000 zł)

2. Wykonanie monitoringu dla placu zabaw Nivea altany, boiska przyszkolnego i Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej (koszt: 8.698,30 zł)

RAZEM: 53.698,30 zł

Kategorie
Komunikaty