ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP ŁĄKTA GÓRNA - 12.03.2023

kmirowska
12-03-2023

W niedzielę 12 marca 2023 r. odbyło się zebranie OSP Łąkta Górna. Druhowie na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym jednomyślnie udzielili swoim Władzom absolutorium, które pracują w składzie: Prezes Józef Adamczyk, Naczelnik Janusz Stańdo, Skarbnik Bogdan Piech, Sekretarz Łukasz Kępa.

Obrady prowadził Prezes druh Józef Adamczyk, który rozpoczął zebranie minutą ciszy za zmarłego ostatnio druha tej jednostki Józefa Stochla oraz innych zmarłych druhów strażaków z naszej gminy. Podsumowanie działalności jednostki za 2022 rok przedstawił druh Janusz Stańdo. Oprócz zebranych licznie strażaków w zebraniu wzięli również udział zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP bryg. Jacek Ryncarz, prezes Powiatowego oddziału OSP Tomasz Całka, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Radny Powiatowy i Prezes Zarządu Gminnego OSP Jerzy Błoniarz, Sołtys wsi druh Tadeusz Stary, Ks. Proboszcz Janusz Czajka, Ks. Katecheta druh Mariusz Ogorzelec, Prezes Honorowy druh Zdzisław Wrona, inspektor Wojciech Kępa. Komendant Powiatowy w swoim przemówieniu podziękował jednostce z Łąkty Górnej za miniony rok i wsparcie w działaniach na terenie gminy i powiatu. Wszyscy przemawiający goście zwracali uwagę na jedność i rzetelność pracy tej jednostki. Wójt Gminy Wojciech Wrona podziękował jednostce OSP Łąkta Górna za dobrą współpracę i wsparcie, za gotowość operacyjno- bojową, wyjazdy do akcji ratowniczych, wyjazdy do prac gospodarczych, posługę podczas uroczystości patriotycznych i kościelnych oraz zaangażowanie w akcje charytatywne.

uploads/2023/03/osp-lakta/3322055537338174017398519067933364116453695n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3322143821542468475375247229445822912836526n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3327789851334288330026581962548948184182697n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/33279201289692036164867248916291852476451585n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3328832315641090990204934447028204681020204n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3328901701938999666718351820195410607191120n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/33289509411677551771480117178166989232861955n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3328978722423140221194963224895801641953882n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3329227028798149664411103371387834144597297n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3329534445588510796451777891368499861179148n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/33301999713433246664450657106030626330197171n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3330264787009833822377726620846050575345377n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3330371782488554109353114043461442265647924n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3330452401267476935110265036179800092471001n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3330488928837849961877014005369005619535928n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3330631547784921301040752019809806290081525n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3335414387687259813489607056702689471297464n.jpg
uploads/2023/03/osp-lakta/3335766521646028030517828900030875960140989n.jpg
Kategorie
Komunikaty