ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU SENIORA, 31.03.2022

kmirowska
31-03-2022

W czwartek 31 marca w Klubie Relax CKSiT odbyło się zebranie sprawozdawcze Klubu Seniora "Żegota". Klub ten reprezentuje Zarząd: Anna Mrugacz – Prezes Zarządu, Stanisław Rogala – wiceprezes, Tadeusz Olszewski – sekretarz, Aniela Surma – skarbnik, Anna Cudejko – członek. Obrady prowadziła Pani Stanisława Gąsiorek. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności statutowej. Pomimo utrzymania stanu epidemicznego w 2021 roku, Zarządowi udało się w okresie złagodzenia obostrzeń zorganizować dla swoich członków kilka ciekawych imprez. Zebrani po dyskusji udzielili absolutorium Zarządowi oraz złożyli wnioski (m. in. w sprawie organizacji tradycyjnych Sobótek) oraz uchwalili plan pracy na 2022 rok. Obecny na zebraniu Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona podziękował całemu Zarządowi i wszystkim członkom Klubu Seniora za ambitną realizację różnych przedsięwzięć w tym akcji charytatywnych oraz życzył wszystkim Seniorom zdrowia, siły i pogody ducha.

uploads/2022/03/klub-seniora/27756630833266154275718844570378780854484607n.jpg
uploads/2022/03/klub-seniora/27748441933266153809052223126468011701696563n.jpg
uploads/2022/03/klub-seniora/27752510033266146675719607249733921072006507n.jpg
uploads/2022/03/klub-seniora/27756585033266152975718977312575268068512112n.jpg
Kategorie
Komunikaty