ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP BEŁDNO, 19.02.2022

kmirowska
20-02-2022

19 lutego OSP Bełdno rozpoczęło cykl zebrań sprawozdawczych na terenie naszej gminy. W zebraniu uczestniczyło 29 strażaków OSP Bełdno, w skład którego wchodzą również Panie. Zebranie rozpoczęły odczytane sprawozdania finansowe i merytoryczne, następnie przedstawiono sprawozdanie Komisji rewizyjnej oraz jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi. W dyskusji poruszono kilka ważnych dla tej jednostki spraw oraz podkreślano duże zaangażowanie Mieszkańców w funkcjonowanie OSP Bełdno oraz Pań należących do tej jednostki. Przypomnijmy, że funkcję prezesa jednostki sprawuje Pan Mikołaj Giza, naczelnika Pan Józef Grabiarz, natomiast jego zastępcą jest Pan Krzysztof Furtak. Funkcję skarbnika pełni Pan Zbigniew Krawczyk, a sekretarzem jest Paweł Szymbara. 

uploads/2022/02/zebranie-osp-beldno/27432276132960735739594036505251376671771184n.jpg
uploads/2022/02/zebranie-osp-beldno/27395806032960736806260597570006953294943936n.jpg
uploads/2022/02/zebranie-osp-beldno/27406397532960737006260578282299473828207965n.jpg
uploads/2022/02/zebranie-osp-beldno/27412255732960736472927295139837964374383805n.jpg
Kategorie
Komunikaty