ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP BYTOMSKO - 11.03.2023

kmirowska
11-03-2023

Minutą ciszy za sp. Zenona Gąsiorka oraz pozostałych zmarłych druhów z ternu gminy Żegocina rozpoczęło się zebranie strażackie OSP Bytomsko. Przypomnijmy, że funkcję Prezesa tej jednostki pełni Pani Katarzyna Kaszuba, Komendanta Pan Jarosław Kłusek, Skarbnika Pan Sławomir Groń, Sekretarza Pan Mateusz Gąsiorek.

Obrady prowadził druh Ignacy Rożnowski. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe. Obecny na zebraniu Wójt Gminy Wojciech Wrona pogratulował Władzom jednostki uzyskanego absolutorium, prężnej działalności oraz rozwoju Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która obecnie liczy 20 młodych strażaków.

OSP Bytomsko w 2022 roku wyjeżdżało 6 razy do akcji ratowniczej (4 pożary w gminie i 2 poza gminą).

uploads/2023/03/osp-bytomsko/3317838386031756979583083416792901326602646n.jpg
uploads/2023/03/osp-bytomsko/33178719821106996391264006548742487628096185n.jpg
uploads/2023/03/osp-bytomsko/33178774612506366988547808901519380311169718n.jpg
33178207833585920043584197817197352443022220n.jpg
uploads/2023/03/osp-bytomsko/33178959613290149743318032629801723420513997n.jpg
uploads/2023/03/osp-bytomsko/3317963445966430156764407708246076407523727n.jpg
uploads/2023/03/osp-bytomsko/3317968498772751133305233217578837073253613n.jpg
uploads/2023/03/osp-bytomsko/3318841006220999397535344641102151227773849n.jpg
Kategorie
Komunikaty