ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP ŁĄKTA GÓRNA, 03.02.2024

kmirowska
03-02-2024

OSP Łąkta Górna rozpoczęło cykl tegorocznych zebrań sprawozdawczych na terenie Gminy Żegocina. Podczas spotkania obecny był Wójt Gminy Wojciech Wrona, Komendant PSP Brygadier Jacek Ryncarz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni druh Tomasz Całka, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Jerzy Błoniarz. Zebranie prowadził były Prezes OSP Łąkta Górna druh Zdzisław Wrona. W pierwszej części inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej Wojciech Kępa otrzymał z rąk gości odznakę „Zasłużony dla pożarnictwa ziemi bocheńskiej”. Następnie sprawozdanie z działalności przedstawił Naczelnik OSP Łąkta Górna druh Janusz Stańdo, a jego tematem były sprawy gospodarcze, omówienie udziału jednostki w uroczystościach, działania prewencyjne, udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz ćwiczeniach, a także sprawy organizacyjne. Kolejno omówione zostały zakupy z funduszu sołeckiego, a przemówienie zakończył podziękowaniem za wszelkie wsparcie przybyłym gościom, a druhom strażakom za całokształt działalności. Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił druh Bogdan Piech. Po sprawozdaniu przewodniczącego komisji rewizyjnej Waldemara Ptaka, w głosowaniu udzielono absolutorium Zarządowi. Po tym głos zabrali zaproszeni goście, a po przemówieniach nastąpiła dyskusja na bieżące tematy związane z działalności jednostki.

uploads/2024/02/osp-lakta/422836541934418594713242961774440160760732n.jpg
uploads/2024/02/osp-lakta/4228365427665489315157515363444014903864129n.jpg
uploads/2024/02/osp-lakta/42295453810653581045231824757857266930457299n.jpg
uploads/2024/02/osp-lakta/4230364813502031513056738796443066994989257n.jpg
uploads/2024/02/osp-lakta/4231058252772027385114484352044077660781357n.jpg
uploads/2024/02/osp-lakta/42314758925658276369285208684029180794672778n.jpg
uploads/2024/02/osp-lakta/4239442166837582170114008950548078585676084n.jpg
Kategorie
Komunikaty