ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP ŁĄKTA GÓRNA, 19.03.2022

kmirowska
19-03-2022

W sobotę odbyło się kolejne Zebrania Strażackie, tym razem w Łąkcie Górnej. Druhowie OSP Łąkta Górna na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym jednomyślnie udzielili absolutorium swoim Władzom, które pracują w składzie: Prezes Józef Adamczyk, Naczelnik Janusz Stańdo, Skarbnik Bogdan Piech, Sekretarz Łukasz Kępa.

Obrady prowadził Prezes druh Józef Adamczyk, zaś podsumowania działalności jednostki za 2021 rok dokonał druh Janusz Stańdo. W zebraniu wzięli również udział: Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Radny Powiatowy i Prezes Zarządu Gminnego OSP Jerzy Błoniarz, Sołtys wsi druh Tadeusz Stary, Ks. Proboszcz Janusz Czajka, Ks. Kapelan Powiatowy Stanisław Szczygieł, Ks. Katecheta druh Mariusz Ogorzelec, Prezes Honorowy druh Zdzisław Wrona, inspektor Wojciech Kępa, przedstawiciel PSP Bochnia mł. kpt. Aleksander Zwierniak, który podziękował za miniony rok i wsparcie w działaniach na terenie gminy i powiatu. Wszyscy przemawiający goście zwracali uwagę na jedność i pokój na świecie w związku z kryzysem na Ukrainie. Wójt Gminy Wojciech Wrona podziękował jednostce OSP Łąkta Górna za dobrą współpracę i wsparcie, za gotowość operacyjno-bojową, wyjazdy do akcji ratowniczych, wyjazdy do prac gospodarczych, posługę podczas uroczystości patriotycznych i kościelnych oraz zaangażowanie w akcje charytatywne.

uploads/2022/03/osp-lakta/27594028633175164018151206079584888865586297n.jpg
uploads/2022/03/osp-lakta/27587037233175163551484581428664226413462939n.jpg
uploads/2022/03/osp-lakta/27590335733175163084817966358715875888207772n.jpg
uploads/2022/03/osp-lakta/27599517133175160218151581190698569917702623n.jpg
uploads/2022/03/osp-lakta/27604408433175163284817946004275799901618310n.jpg
uploads/2022/03/osp-lakta/27608291833175159918151616054711745989095960n.jpg
Kategorie
Komunikaty