ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP ROZDZIELE, 12.03.2022

kmirowska
15-03-2022

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozdzielu odbyła swoje zebranie sprawozdawcze w dniu 12 marca 2022 roku. Poprowadził je Prezes Zarządu - Druh Tadeusz Bobowski. Obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji oraz przyjęciu porządku obrad, zgromadzeni wysłuchali sprawozdań: Zarządu, sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej. Następnie przedstawiono propozycje planów pracy na 2022 rok i planu finansowego. Przegłosowano także absolutorium dla Zarządu w skład którego wchodzą: Prezes Tadeusz Bobowski, Naczelnik Władysław Stach, Sekretarz Mateusz Wolak, Skarbnik Sylwester Bobowski. Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona podziękował jednostce z Rozdziele za akcje ratownicze (było ich 9), gotowość operacyjno-bojową, współpracę i zaangażowanie zwłaszcza w prace społeczne i gospodarcze na terenie gminy oraz udział w akcjach charytatywnych.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zebrania zamknął obrady.

uploads/2022/03/osp-rozdziele/27550066333120515656949371989421741333761998n.jpg
uploads/2022/03/osp-rozdziele/27552455433120514856949455082241676655670574n.jpg
uploads/2022/03/osp-rozdziele/27553094533120516523615954814059150017224998n.jpg
uploads/2022/03/osp-rozdziele/27555411133120516823615927771550833147440113n.jpg
uploads/2022/03/osp-rozdziele/27556075233120515990282672218803171342601580n.jpg
uploads/2022/03/osp-rozdziele/27556921133120517523615851926958154697843332n.jpg
uploads/2022/03/osp-rozdziele/27577399733120512723616336348913706513598431n.jpg
uploads/2022/03/osp-rozdziele/27538264933120510190283253265235976565106283n.jpg
uploads/2022/03/osp-rozdziele/27542925133120513856949553855654093955751211n.jpg
uploads/2022/03/osp-rozdziele/27543802533120517956949145109718544462210710n.jpg
uploads/2022/03/osp-rozdziele/27544320133120519223615683590523573244081018n.jpg
Kategorie
Komunikaty