ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP ŻEGOCINA - 18.03.2023

kmirowska
20-03-2023

W sobotę 18 marca odbyło się zebranie strażackie OSP KSRG Żegocina. Jednostkę tą reprezentuje Zarząd: Tomasz Janiczek - Prezes, Grzegorz Jędrzejek - Naczelnik, Paweł Bilski - Skarbnik, Jerzy Wolak - Sekretarz, Dariusz Wrona - Gospodarz. Podczas zebrania wysłuchano sprawozdań finansowych i merytorycznych. Następnie udzielono jednomyślnie absolutorium Zarządowi. Jednostka OSP z Żegociny wyjeżdżała aż 47 razy do akcji operacyjno-bojowych, ale też oprócz wyjazdów druhowie wspomagali naszą gminę w ponad 30 wyjazdach gospodarczych. Wójt Gminy Wojciech Wrona podziękował strażakom z  Żegociny za wyjazdy do akcji ratowniczo- gaśniczych, wyjazdy gospodarcze, posługę podczas uroczystości patriotycznych i kościelnych oraz zaangażowanie w akcje charytatywne i rekreacyjne. Było to ostatnie zebranie sprawozdawcze na terenie naszej gminy, które kończy cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP.

uploads/2023/03/osp-zegocina/3366795081818542579355206361424207555847989n.jpg
uploads/2023/03/osp-zegocina/3366809386185952001046711891541618885406383n.jpg
uploads/2023/03/osp-zegocina/3366810607657725881193607544032133039902901n.jpg
uploads/2023/03/osp-zegocina/3366815142120899048231288013751611556753978n.jpg
uploads/2023/03/osp-zegocina/3366824279865992191742637172217158040941951n.jpg
uploads/2023/03/osp-zegocina/3366931451884689728568505986761873384094841n.jpg
uploads/2023/03/osp-zegocina/33692673721764726992120428809436832953537056n.jpg
uploads/2023/03/osp-zegocina/3369794415174638738865336837035347804770840n.jpg
uploads/2023/03/osp-zegocina/33699755363436035056905117996540718329514796n.jpg
Kategorie
Komunikaty