ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP ŻEGOCINA, 26.03.2022

kmirowska
28-03-2022

W sobotę 26 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP KSRG Żegocina. Jednostkę reprezentuje Zarząd: Tomasz Janiczek - Prezes, Grzegorz Jędrzejek - Naczelnik, Paweł Bilski - Skarbnik, Jerzy Wolak - Sekretarz, Dariusz Wrona- Gospodarz. Zebranie rozpoczęło się dość nietypowo, przed 17:00 zawyły syreny i część strażaków musiała wyjechać do akcji ratowniczej (niestety znów pożar traw), tym razem w Bytomsku. Po przerwie obrady rozpoczęły się w nieco mniejszym gronie, które prowadził druh Zdzisław Waligóra. Wysłuchano m. in. sprawozdań finansowych i merytorycznych. Następnie udzielono jednomyślnie absolutorium Zarządowi. Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona podziękował strażakom z Żegociny za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, wyjazdy gospodarcze, których było ponad 20, posługę podczas uroczystości patriotycznych i kościelnych oraz zaangażowanie w akcje charytatywne i rekreacyjne. Było to ostatnie zebranie sprawozdawcze na terenie naszej gminy. 

uploads/2022/03/osp-zegocina/27700611833228874146113527877326699459387750n.jpg
uploads/2022/03/osp-zegocina/27622731733228873612780246360004892822220223n.jpg
uploads/2022/03/osp-zegocina/2763197403322887447944682521709840116057675n.jpg
Kategorie
Komunikaty