ZEBRANIE WIEJSKIE W BEŁDNIE. PAN JÓZEF GRABIARZ NOWYM SOŁTYSEM

kmirowska
24-03-2023

Pan Józef Grabiarz został wybrany nowym Sołtysem wsi Bełdno. Zebranie wiejskie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Szymbara. Obecna Sołtys Pani Agnieszka Grabowska nie kandydowała ponownie na to stanowisko, jednak nim zostały przeprowadzone wybory, przedstawiła sprawozdanie ze swojej czteroletniej kadencji. Kolejno głos zabierali zaproszeni goście - Radny Powiatowy Pan Jerzy Błoniarz, Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Gołąb . Następnie przystąpiono do wyborów. Zgłoszono tylko jednego kandydata - Pana Józefa Grabiarza, wieloletniego radnego tej miejscowości, który w wyborach tajnych został wybrany na 5-letnią kadencję. Podczas Zebrania wybrano również nową Radę Sołecką w składzie: Pani Agnieszka Grabowska , Pan Artur Dudzic, Pan Krzysztof Furtak, Pan Zbyszek Krawczyk oraz Pan Janusz Bilski. Komisję rewizyjną reprezentują: Pani Dorota Kominiak, Pan Stanisław Ogiela, Pani Magdalena Kozak.

Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona podziękował:

- ustępującej Sołtys Pani Agnieszce Grabowskiej za czteroletnią pracę na rzecz sołectwa i rozwoju wsi Bełdno, za świetną współpracę i wzorowe pełnienie funkcji Sołtysa wsi,

- ustępującej Radzie Sołeckiej,

- Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Panu Pawłowi Szymbarze,

- Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Grzegorzowi Gołębiowi,

- OSP Bełdno wszystkim druhnom i druhom strażakom,

- Radnemu Powiatowemu Panu Jerzemu Błoniarzowi,

- pracownikom UG mieszkającym w Bełdnie: Pani Dorocie Kominiak, Panu Józefowi Gizie, pracownikom z GOPS-u Pani Teresie Pączek, Pani Agacie Waligóra, Panu Dominikowi Duchowi,

- sponsorom z Bełdna za wspieranie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych na terenie naszej gminy.

- mieszkańcom Bełdna za obecność na zebraniu wiejskim

uploads/2023/03/wiejskie-beldno/3369127761236311139081932028387829193555945n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-beldno/3369171431229440939829732209909612544217688n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-beldno/336917793608184897835235337836998820032548n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-beldno/33691842713185224620579713917722200084287755n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-beldno/3369184752077635085251964787168893589395918n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-beldno/3369188745048905449955075680028925059605762n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-beldno/33701738731151581487823311059453165394466679n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-beldno/33714276312434677563007188552182415322708057n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-beldno/337511555712972740573114143595616831819664n.jpg
Kategorie
Komunikaty