ZEBRANIE WIEJSKIE W BYTOMSKU. PANI ALICJA GUZIK SOŁTYSEM NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

kmirowska
20-03-2023

Bytomsko jako pierwsze w Gminie wybrało swojego Sołtysa. W sobotę odbyło się pierwsze z zaplanowanych na miesiąc marzec zebrań wiejskich na terenie naszej gminy, na którym wybierano Sołtysa wsi Bytomsko, Radę Sołecką oraz Komisję Rewizyjnejną. Obecna Pani Sołtys Alicja Guzik przedstawiła zebranym swoje sprawozdanie z cztero-letniej kadencji. Następnie odbyły się wybory Sołtysa i Rad sołeckich wsi Bytomsko. Zdecydowaną większością zebrania na kolejne 5 lat Sołtysem została wybrana obecna Sołtys wsi Pani Alicja Guzik. W skład Rady Sołeckiej weszli: Jędrzejek Józef, Paruch Jan, Paciorek Sylwester, Fąfara Marcin, Kępa Grzegorz, Kaczmarczyk Bogumiła, Sroka Łukasz, Rozum Jan, Kłusek Wanda, Gąsiorek Piotr. Komisję Rewizyjną reprezentują: Tyndel Jerzy, Rożnowski Ignacy, Rzepka Krzysztof. Była to okazja do spotkania z Mieszkańcami wsi, by porozmawiać o tematach związanych z funkcjonowaniem gminy, sołectwa czy powiatu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zebrania wiejskiego za swoją wzorową postawę obywatelską i uczestniczenie w zebraniu oraz za wszystkie cenne uwagi. Gratulujemy Pani Sołtys ponownego wyboru na to stanowisko oraz wszystkim osobom zasiadającym w Radzie Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej 

uploads/2023/03/soltys-bytomsko/3366798392058802187589386513207523802584503n.jpg
uploads/2023/03/soltys-bytomsko/3367007902266608465345944470078052687284116n.jpg
uploads/2023/03/soltys-bytomsko/33679232514002176807342896243001282977822319n.jpg
uploads/2023/03/soltys-bytomsko/33690932618609140009444487663170611254307599n.jpg
uploads/2023/03/soltys-bytomsko/336984284939302343936229158213915419529714n.jpg
uploads/2023/03/soltys-bytomsko/3370091742331040990914118661625711372760356n.jpg
uploads/2023/03/soltys-bytomsko/3370354449759412004821181050242730998961265n.jpg
uploads/2023/03/soltys-bytomsko/3370448986313945054680135025123775908150724n.jpg
Kategorie
Komunikaty