ZEBRANIE WIEJSKIE W ŁĄKCIE GÓRNEJ. PAN TADEUSZ STARY SOŁTYSEM NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

kmirowska
20-03-2023

W niedzielę 19 marca odbyło się zebranie wiejskie w Łąkcie Górnej. Na zebraniu obecnych było ponad 40 mieszkańców Sołectwa a obrady prowadziła Przewodnicząca zebrania Pani Zofia Grabska. Zanim doszło do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, obecny Sołtys Tadeusz Stary przedstawił multimedialny wykaz inwestycji i zadań sołeckich zrealizowanych w swojej cztero-letniej kadencji. Następnie dokonano wyboru sołtysa, którym po raz kolejny został Pan Tedeusz Stary. Dla Pana Tadeusza Starego to już trzecia kadencja bycia Sołtysem Łąkty Górnej. Podczas Zebrania wybrano również nową Radę Sołecką w składzie: Jan Kępa, Józef Kowalczyk, Bogdan Piech, Jan Krawczyk, Jan Bujak, Artur Grabiasz, Zbigniew Krawczyk, Józef Adamczyk, Tomasz Ptak, Janusz Stańdo. Komisja rewizyjną reprezentują: Krzysztof Guzik, Stanisław Guzik, Agnieszka Kukla.

W swoim przemówieniu, Wójt Gminy Wojciech Wrona podziękował:

- sołtysowi Tadeuszowi Staremu za wszelkie dobro i wzorowe pełnienie funkcji sołtysa Wsi, oraz dbanie o sołectwo Łąkty Górnej w każdym obszarze.

- ustępującej Radzie Sołeckiej

- Radnym gminnym zwłaszcza łąkieckim Pani Zofia Grabska Zbigniew Michura , Grzegorz Kokoszka, Jan Dziedzic , Bartek Pławecki

- Przewodniczącemu RG Grzegorzowi Gołębiowi

- ks. Proboszczowi Januszowi Czajce oraz ks. Mariuszowi Ogorzelcowi

- KGW Łąkta Górna

- OSP Łąkta Górna i druhom strażakom

- Zespołowi Regionalnemu z Łąkty Górnej

- Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej i Pani Dyrektor Przedszkola oraz Nauczycielom

- Radnemu Powiatowemu Jerzemu Błoniarzowi

- Komendantowi gminnemu Januszowi Stańdo

- pracownikom UG szczególnie tym mieszkającym w Łąkcie Górnej: kierownikowi Referatu Inwestycji Janowi Bujakowi, Marii Wełna, Karolinie Kaczmarczyk, Annie Pagacz, Agnieszce Kukli, Wojciechowi Kępie, Marcinowi Affekowi, Barbarze Bacik z GOPSu

- sponsorom z Łąkty Górnej za wspieranie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych na terenie naszej gminy.

uploads/2023/03/soltys-lg/3367003006008277720846112477415114684064571n.jpg
uploads/2023/03/soltys-lg/3367199201553032470994904222639094750215722n.jpg
uploads/2023/03/soltys-lg/3367205121626263251130361471322505157982458n.jpg
uploads/2023/03/soltys-lg/33700389014966057241968145645750650002338125n.jpg
uploads/2023/03/soltys-lg/3370687575296131657970993849600500090750641n.jpg
uploads/2023/03/soltys-lg/33712500912962574875967086334451676383366916n.jpg
uploads/2023/03/soltys-lg/33722189321809682954204392652838834241961364n.jpg
Kategorie
Komunikaty