ZEBRANIE WIEJSKIE W ROZDZIELU. PAN PAWEŁ FRĄCZEK SOŁTYSEM NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

kmirowska
25-03-2023

Pan Paweł Frączek został ponownie wybrany Sołtysem wsi Rozdziele. Obrady poprowadził Radny Pan Robert Jędrzejek. Po przedstawieniu przez Sołtysa informacji i sprawozdania z czteroletniej kadencji i wystąpieniach zaproszonych gości przystąpiono do wyborów. W wyniku tajnego głosowania jednogłośnie Sołtysem ponownie został wybrany Pan Paweł Frączek. W skład Rady Sołeckiej weszli: Pan Piotr Szewczyk, Pan Robert Kępa, Pan Łukasz Łagosz, Pan Grzegorz Dudek oraz Pan Mateusz Wolak. Komisję Rewizyjną tworzą: Pan Jan Jędrzejek, Pan Tadeusz Bobowski oraz Pan Józef Pławecki.

Obecny na zebraniu Wójt Gminy Wojciech Wrona swoje podziękowania skierował do:

- Sołtysa Pawła Frączka za wszelką pomoc i bardzo dobrą współpracę, ustępującej Radzie Sołeckiej, Radnym gminnym: Panu Robertowi Jędrzejkowi i Panu Markowi Pajorowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Grzegorzowi Gołębiowi.

- OSP Rozdziele wraz z prezesem Panem Tadeuszem Bobowskim i Naczelnikiem Panem Władysławem Stachem wraz z wszystkimi druhnami i druhami strażakami.

- Radnemu Powiatowemu Panu Jerzemu Błoniarzowi, Pani Dyrektor Szkoły i Oddziału Przedszkolnego Alicja Adamczyk-Brózda,

- KGW Rozdziele,

- Grupie Rajdowo-Wyscigowej z Rozdziela

- pracownikom UG mieszkającym w Rozdzielu: Panu Pawłowi Sajdakowi, Panu Janowi Jędrzejkowi, Pani Walerii Odroniec

- wszystkim Mieszkańcom Rozdziela za obecność na zebraniu wiejskim

uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/3370282861618693300894732664735180682920017n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/3370285159576391489068272857516167592866747n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/3370285682010553425366968409205813159099415n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/337122098960546101609733705915105959273872n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/33713008122764296958697405914688004098166575n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/3371303789381976071986585565843068433422212n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/33713303012590172114123628478989812853524920n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/3371543319308765550151387103823123564389966n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/33715724059272973440230784473817791124814435n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/3371608009423065267948394685061161241562261n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/33716081312210611854682818577641575091215855n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/3371688579171464329636708824269144360860825n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/3374142545967348887856252348441253008828905n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/3376543022121145247509044807688376569996821n.jpg
uploads/2023/03/wiejskie-rozdziele/3376781121957283098778002479703312917724648n.jpg
Kategorie
Komunikaty