ZEBRANIE WIEJSKIE W ŻEGOCINIE. PAN TOMASZ JANICZEK SOŁTYSEM NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

kmirowska
26-03-2023

W niedzielę 26 marca Pan Tomasz Janiczek ponownie został wybrany Sołtysem wsi Żegocina. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Żegocinie, będące ostatnim zebraniem na terenie naszej gminy, poprowadził Radny Pan Paweł Janiczek. Frekwencja na zebraniu wynosiła 68 osób i była najwyższą w gminie. Po przedstawieniu sprawozdania z czteroletniej kadencji Sołtysa i wystąpieniach zaproszonych gości przystąpiono do wyborów. W głosowaniu tajnym z 61 głosami na "tak" ponownie Sołtysem wsi został wybrany Pan Tomasz Janiczek, który pełni też funkcję Radnego Gminy oraz Prezesa OSP Żegocina. Nie było innych kandydatów. W skład Rady Sołeckiej weszli: Pani Agnieszka Zbyrowska, Pan Jan Mróz , Pan Krzysztof Rzepecki , Pan Karol Rosiek, Pan Grzegorz Jędrzejek , Pan Michał Siekacz, Pan Jarosław Dziedzic, Pan Daniel Paprota, Pan Andrzej Gajewski, Pani Barbara Pączek. Komisję Rewizyjną tworzą: Pan Sylwek Bobowski , Pan Andrzej Cichoń, Pan Jerzy Błoniarz.

Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona podczas zebrania podziękował:

- Sołtysowi Tomaszowi Janiczkowi za dotychczasową dobra współpracę i pełnienie funkcji Sołtysa a w nowej kadencji życzę samych sukcesów,

- ustępującej Radzie Sołeckiej

- Radnym Gminy z Żegociny: Przewodniczącemu Panu Grzegorzowi Gołębiowi, Panu Adamowi Nożkiewiczowi, Panu Pawłowi Janiczkowi, Panu Piotrowi Kępie oraz Panu Tomaszowi Janiczkowi

- ks. Proboszczowi Bogusławowi Pasierbowi, ks. Robertowi, ks. Piotrowi, ks. Leszkowi i ks. Janowi

- OSP Żegocina wraz z prezesem Tomaszem Janiczkiem i Naczelnikiem Grzegorzem Jędrzejkiem oraz wszystkimi druhnami i druhami strażakami wraz z MDP

- Radnemu Powiatowemu Panu Jerzemu Błoniarzowi

- Państwu Dyrektorom Szkół, Przedszkola i Żłobka Pani Annie Rogala, Pani Katarzynie Sutor, Panu Tomaszowi Cudejko, Pani Urszuli Wiśniowskiej oraz Pani Agnieszce Orzeł

- Pani Dyrektor CKSiT Magdalenie Adamskiej-Urban wraz z Pracownikami, dziękuję Pani Kierownik Biblioteki Małgorzacie Bury,

- Kierownik Ośrodka Zdrowia Pani Krystynie Fąfara-Grygierczyk wraz z pracownikami, Kierownikowi ŚdS Pani Ewie Tajs wraz z parcownikami, Dyrektorowi ZGK Panu Dariuszowi Waligóra wraz z pracownikami, Kierownik GOPSu Pani Katarzynie Łyszczarz wraz z pracownikami, Kierownikowi GZOO Pani Katarzynie Rosiek wraz z pracownikami

- pracownikom Urzędu Gminy tym mieszkającym w sołectwie Żegocina: Pani Skarbnik Małgorzacie Matras, Pani Marii Pławeckiej-Stańdo Pani Barbarze Łękawa, Panu Józefowi Pączkowi, Pani Ewie Bukowiec, Pani Ewie Szewczyk, Pani Karolinie Kaczmarczyk, Pani Małgorzacie Waligóra, Pani Agnieszce Janiczek, Pani Bernadettcie Czamara, Pani Katarzynie Dudek z GZOO oraz Pani Marii Zatorskiej i Pani Ewie Łukasik z GOPSu.

- wszystkim Mieszkańcom Żegociny za obecność na zebraniu wiejskim.

Kategorie
Komunikaty