Zmiana wysokości opłaty za odpady komunalne - od 1 lipca 2024 roku

Zgodnie z  Uchwałą nr  II/18/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia  6 czerwca 2024 roku, ustala się nowe stawki wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 Od 1 lipca 2024 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina wynosi:  22,00 zł miesięcznie  od mieszkańca. Stawka opłat została podniesiona o  2 złote miesięcznie od osoby. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku  zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata wynosi 44,00 zł miesięcznie  od mieszkańca. Wzrost ceny wynosi wówczas: 4 zł miesięcznie od mieszkańca.

Wzrost stawki podyktowany jest zwiększoną ilością produkowanych odpadów komunalnych.


Kategorie
Komunikaty