ZMIANY DOTYCZĄCE OGRANICZENIA PRACY GOPS W ŻEGOCINIE

W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego mając na względzie bezpieczeństwo Państwa i pracowników Ośrodka zawieszamy bezpośrednią obsługę interesantów.

Prosimy o rozważenie skorzystania z następujących sposobów kontaktu:
• poprzez telefon – nr tel. 14 6132002
• poprzez wysyłkę korespondencji pocztą
• poprzez platformę ePUAP
• poprzez e-mail – gops@zegocina.pl

Osoby pracujące poza granicami kraju oraz członków ich rodzin, chcących załatwić sprawy związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny , celem ustalenia pilności i sposobu załatwienia sprawy.

Kategorie
Komunikaty