ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

kmirowska

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z okazji Dnia Sołtysa
najszczersze życzenia,
wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym
składa Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona

Kategorie
Komunikaty